PLEASE
READ OUR
DISCLAIMER.

 

GLEVEL probeert de inhoud van haar officiële website zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te houden.

 

Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. GLEVEL kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op deze website, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende incorrecte informatie. Het is mogelijk dat via de internetsite van GLEVEL toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. GLEVEL kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of -pagina's.

 

GLEVEL wijst hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuist of bedrieglijk gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze is geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld.

 

Ze waarborgt niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.

 

Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijs/ze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.

 

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen GLEVEL of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. GLEVEL of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

 

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen GLEVEL of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

ELKE ZONDAG OPEN

GLEVEL HASSELT

Genkersteenweg 245

T. 011 22 03 07

 

Di - Za: 10 - 18 uur

Zo: 11 - 18 uur

Maandag gesloten

 

 

Disclaimer

 

 

 

2019 © Glevel

Webdesign by King Arthur

 

2019 © Glevel   —   Webdesign by King Arthur   —   Disclaimer

 

2019 © Glevel   —   Webdesign by King Arthur

Disclaimer